Werkwijze

Rome is niet in één dag gebouwd, maar ze legden elk uur stenen.

– John Heywood –

We willen weten wie je bent. Ieder Mens is uniek, ieder probleem is uniek en daarom is ieder behandeltraject uniek. 

Home » Werkwijze

"Geef je leven weer de richting die je wenst!"

5/5

Zeer persoonlijk en empatisch.

Ik ben erg tevreden over de algehele gang van zaken. De praktijkruimte is aangenaam en er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.

5/5

Passende oplossing

Ik ben heel tevreden over mijn behandeling. Er is namelijk heel passend gekeken naar de situatie en aan de hand daarvan is er gekeken wat goed is en wat niet.  

Eerlijkheid en openheid

We willen weten wie jij bent. Om je zo goed mogelijk te kunnen steunen vragen we jou zo eerlijk en open mogelijk te zijn tegen jouw therapeut: hoe meer de therapeut weet over hoe jij denkt en wat jij voelt, hoe beter deze jou kan helpen. Weet je het niet of vind je het moeilijk om over iets te praten? Maak dat dan juist ook bespreekbaar. Zo blijf je in gesprek zonder vast te lopen.

En logisch, jij wil ook weten wie wij zijn. Onze behandelaar vertelt jou daarom alles over onze werkwijze en de verschillende mogelijkheden die je hebt bij ons. Natuurlijk is er dan ook ruimte om alle vragen te stellen die jij hebt!

Het gesprek duurt maximaal 1 uur en vindt bij voorkeur plaats op onze vestiging, maar kan ook online plaatsvinden.

Tijdens het intakegesprek zullen we praten over jouw klachten en situatie. Vervolgens zullen we afspraken maken over jouw doelen en hoe we samen aan het werk gaan om die doelen te bereiken. In overleg met jou zouden we eventueel ook je omgeving bij de behandelgesprekken kunnen betrekken.

Op basis van de klachten die je ervaart, zal tijdens of na het intakegesprek een behandelplan met jou worden opgesteld met de behandelstappen die jij nodig hebt en/of wenst. Ook zal er worden afgestemd welke aanvullende vormen van therapie en/of interventies kunnen worden toegepast tijdens jouw behandeltraject.(voorbeelden: EMDR, oplossingsgerichte therapie, directieve therapie). Ons team bestaat uit psychologen, therapeuten en coaches.  

Heb je meer vragen? Neem contact met ons op. 

Opbouw behandeltraject

Tijdens de behandeling leer je onder andere over je gedrag, over je denken, over je gevoel en hoe je daarmee kan leren omgaan. Hierdoor ben je beter in staat met uitdagingen in het leven om te gaan. Iedere mens is uniek, ieder probleem is uniek en daarom is ook een behandeltraject uniek.  

Gedurende de behandelgesprekken krijg je de mogelijkheid nieuwe vaardigheden aan te leren om met de uitdagingen in het leven om te gaan. 

Binnen het behandeltraject zal worden gekeken welke methode het beste bij jou en jouw situatie past. Mailcontact, telefonisch contact, vragenlijsten en online modules (e-health) kunnen worden ingezet naast de behandelgesprekken. Via ons elektronisch patiëntendossier kunnen wij in overleg met jou verschillende modules voor je klaarzetten, zoals dagboeken, educatiemodules en vragenlijsten.

Wij kunnen via een editor e-health modules aanmaken en samenstellen, zodoende kunnen wij de inhoud zelf bepalen en op maat aan jou aanbieden. Via ons elektronisch patiëntendossier kunnen wij op een beveiligde manier documenten met jou delen, zoals het behandelplan, rapportages en brieven.

Ook zal er met jou worden besproken hoe je kan omgaan met tegenslagen en terugval en kan er zo nodig samen met jou een crisisplan en/of een terugvalpreventieplan worden opgesteld.

Verandering en verbetering heeft tijd nodig

We hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De zorg bij ons zal dus 100% worden vergoed door jouw zorgverzekeraar ongeacht voor welke je kiest. Wel moet je rekening houden dat er in het geval van zorg vanuit onze praktijk jouw eigen risico zal worden belast. Het eigen risico is een verplicht bedrag wat je moet betalen als je kosten maakt voor zorg uit je basisverzekering in Nederland. In 2024 is dit verplichte eigen risico € 385,00.

We zijn een kleine praktijk in de Basis GGZ en krijgen een budget per kalenderjaar per zorgverzekeraar. Dat budget verspreiden we over alle cliënten met een gemiddeld aantal sessies. Gemiddeld zijn dat ca. 8 – 10 sessies per client per jaar dus dat is wat je dit jaar zou kunnen verwachten.

Bovenop heb je ook in 2024 de unieke mogelijkheid om bij Raja Psychologie buiten je behandelsessies om te werken aan jezelf middels ons groepsaanbod (deelname is kosteloos).

Sommige dingen hebben tijd nodig. Wees niet bang om langzaam stappen te zetten, maar alleen om volledig te stil te gaan staan. Langzame vooruitgang is nog steeds vooruitgang.

Tijdens jouw traject zullen wij regelmatig evalueren middels evaluatie- en zelfreflectieformulieren om zo jouw behandeling en voortgang te monitoren en evalueren.

We zien evaluaties en zelfreflecties als een onderdeel van jouw behandeltraject bij Raja Psychologie. Op deze manier kan jij de tijd nemen om aandachtig bij jouw ervaringen en voortgang in het behandelproces stil te staan.
Evaluaties en zelfreflecties helpen ons om op elk moment te kunnen kijken hoe je iets hebt ervaren, wat je nodig hebt tijdens jouw behandelproces en hoe de volgende stap in jouw traject eruit kan zien zodat we alle sessies die je binnen onze praktijk hebt zo effectief mogelijk kunnen benutten.

Soms merken we tijdens een behandeling dat er toch meer hulp nodig is voor een persoon. We kunnen dan samen kijken naar de mogelijkheden binnen onze praktijk of ervoor kiezen om met jou samen te kijken naar een doorverwijzing naar een instelling in de SGGZ (Specialistische GGZ). Dat zijn vaak grotere instellingen die zich focussen op ernstige, complexe of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Deze instellingen hebben vaak meer mogelijkheden (wat sessies of therapiemogelijkheden betreft). Meestal werkt daar ook een psychiater die ook de mogelijkheid heeft om zo nodig medicatie voor te schrijven.

Als je denkt dat wat wij kunnen bieden goed bij jou past, dan kan je je aanmelden via ons contactformulier.

 

To improve is to change

Het werken aan verandering en verbetering is een proces waarbinnen we gaan werken aan hoe je over dingen denkt, hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Bij Raja Psychologie geloven we dat het enorm ondersteunend kan zijn om jezelf op een andere manier te ervaren. Dit kan je helpen om meer in contact te komen met jezelf en je gevoel.

Behandelinterventies

Download hier een overzicht van behandelinterventies die kunnen worden toegepast binnen onze praktijk, uitgesplitst naar klachten en/of doelgroep. Tevens tref je hier een overzicht van onze exclusiecriteria: Aanvullende informatie behandeltraject

Kwaliteitsstandaarden en zorgstandaarden

Meer informatie over welke kwaliteitsstandaarden en zorgstandaarden worden toegepast, hoe en wanneer er wordt samengewerkt met partners en welke informatie onder welke voorwaarden wordt uitgewisseld met partners, vind je terug in Kwaliteitsstatuut Raja Psychologie.

Informatie uitwisseling met de verwijzer

Na het plaatsvinden van het intakegesprek wordt met jouw toestemming een bericht via een beveiligde route (Zorgdomein) naar de verwijzer verstuurd met onze bevindingen, diagnose en behandelplan.

Na afronding van het behandeltraject zal er opnieuw een bericht worden verstuurd aan de verwijzer met samenvatting behandeling en advies met betrekking tot vervolg. Bij langdurende behandeling (> 12 weken) wordt een tussentijds bericht naar de verwijzer gestuurd betreffende de voortgang van de behandeling. 

Werkwijze met kinderen en jeugd

Raja Psychologie beschouwt de psychische problematiek van een kind als iets van het hele gezin. Wij gaan daarom in gesprek met zowel kind als ouder. Wij geloven dat ouders het kind het beste kunnen helpen en wij helpen de ouders deze hulp te geven. Ondertussen luisteren we ook naar het kind. Luisteren naar het kind is leren luisteren naar jezelf. Kinderen van vandaag hebben veel problemen. Dat zegt iets over hoe slecht wij als volwassenen en als maatschappij luisteren naar onszelf. Raja Psychologie probeert ouders en kind te leren naar zichzelf te gaan luisteren en aldus weer bij elkaar te komen. 

Een cijfer waar wij trots op zijn

Het was een grote stap voor mij om me aan te melden bij een psycholoog, omdat ik dacht dat mijn problemen niet groot genoeg waren. Uiteindelijk maakt het niet uit hoe groot je problemen zijn, je kunt altijd terecht bij deze praktijk. De heer Raja is een fijne behandelaar die voldoende ruimte biedt om je verhaal te doen.

5/5

De hulp die ik hier krijg is geweldig! De omgeving is erg fijn en degene met wie ik nu praat is heel aardig en ze luistert naar me en daarnaast geeft ze me goede advies en tools die werken. Daarnaast is het fijn dat ik haar kan mailen als ik bijv. in de put zit en gewoon niet weet wat ik moet doen. het is fijn om te weten dat je hier niet alleen voor staat.

5/5

Ik ben heel tevreden over mijn behandeling. Er is namelijk heel passend gekeken naar de situatie en aan de hand daarvan is er gekeken wat goed is en wat niet. Dit heeft duidelijke handvaten gegeven om sneller en beter een keuze te maken. Dit liep persoonlijk niet goed en een inzicht van iemand anders helpt sterk bij het bepalen wat goed is en wat niet. Uiteindelijk is dit ten goede gekomen voor mezelf en ben ik zelfstandiger geworden. Mijn angstproblemen zijn hierdoor veel minder geworden en ik ben er sterker van geworden. Daar ben ik ook heel blij mee.

5/5

Er is een goede probleemanalyse gemaakt en de adviezen sloten hier goed op aan. Terugkoppeling van het geleerde via de mail vond ik prettig. Hierdoor kreeg ik bevestigd of ik het advies goed begrepen had. De sfeer tijdens de gesprekken was goed. Er was aandacht voor hetgeen gezegd of juist niet gezegd werd.

5/5

Een tijd geleden kwam ik via Shehzad bij Emma met mijn dochter. Inaya, meisje van toen 7 jaar liep erg vast. Woedebuien op school, en wij wisten niet zo goed waar dit vandaan kwam. Emma was zowel voor mij als moeder, en Inaya erg steunend. Ik kon altijd terecht voor vragen, en Inaya vond het fijn om met haar te praten. Emma leerde Inaya om te gaan met haar boosheid, en gaf ons fijne adviezen waar ook school veel aan had.

5/5

De behandelingen geven jouw gedachten een ander perspectief en daarbij helpen die om jouw op het rechte pad te behouden, daarnaast zijn het allemaal hele lieve mensen waardoor de omgeving juist veilig voelt.

5/5

Behandeleffecten en cliëntervaringen

Binnen het behandeltraject zal tijdens vrijwel elk behandelgesprek ruimte zijn om te evalueren hoe de behandeling verloopt. Is er sprake van klachtvermindering? Sluit de behandelmethodiek aan bij de verwachtingen die jij hebt of had?

Daarnaast zullen we aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragenlijsten (ROM) afnemen om de ontwikkeling en ernst van jouw klachten gedurende de behandeling te kunnen monitoren. Deze gegevens worden in eerste instantie gebruikt om de verloop van de behandeling te evalueren en om de behandelmethoden binnen onze praktijk verder te ontwikkelen. Daarnaast kunnen deze gegevens met jouw toestemming anoniem worden aangeleverd aan Stichting Benchmark GGZ om zodoende op landelijk niveau meer zicht te krijgen op behandeleffecten en mogelijke ontwikkelingen die nodig zijn.

Daarnaast wordt middels vragenlijsten (CQ-index) aan jou gevraagd hoe tevreden jij bent over de behandeling en hoe jij de behandeling hebt ervaren. Deze gegevens worden gebruikt om onze werkwijze zo nodig te ontwikkelen en aan te passen. Ook geven de evaluatie en de vragenlijsten ons de mogelijkheid om actuele cliëntervaringen te delen via onze website om op die manier andere cliënten te helpen bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder. Deze actuele cliëntervaringen worden geplaatst op de website middels rapportage van de gebruikte vragenlijsten en worden jaarlijks geactualiseerd. 

Cliëntervaringen 2023 (CQ-index)

  • Cliënten waarderen de zorg bij Raja Psychologie met een 9.0
  • Cliënten waren het meest positief over de bejegening van de behandelaren en de uitvoering van de behandeling
  • Cliënten waren minder positief over de informatievoorziening betreffende zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen
CQ-index* Tevredenheidsmeting over 2023
Subschaal Gemiddelde scores
Bejegening 10    (range 2 – 10)
Samen Beslissen 14    (range 4 – 15)
Uitvoering behandeling 9     (range 2 – 10)
Totaal 8.8

*De CQ-index (Consumer Quality – index) is een wetenschappelijk gefundeerde, gestandaardiseerde systematiek die zorgbreed kan worden ingezet om de ervaringen van patiënten/cliënten met de aan hen verleende zorg te meten. Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders op het gebied van klantgerichtheid.

Bovenstaande bevindingen zullen worden meegenomen in het ontwikkelen en aanpassen van de werkwijze in onze praktijk.

Veelgestelde vragen

Behandelgesprekken met een psycholoog bieden jou de mogelijkheid om beter te overzien waar je tegenaan loopt en te ontdekken hoe jij hier het beste mee om kunt gaan. Jouw vermogen tot zelfreflectie wordt versterkt: wat is er met mij aan de hand en wat heb ik eigenlijk nodig? 

Er is veel verscheidenheid in hoe we samen aan de slag gaan. Soms is het bijvoorbeeld nodig veel structuur in de sessies aan te brengen met het aanhouden van vaste thema’s of oefeningen, en soms is het passender de structuur meer los te laten en is de therapie vooral van jouw inbreng afhankelijk. Het één is niet per se beter dan het ander. Dit is afhankelijk van hoe jij in elkaar zit, van de klachten die jij ervaart en van wat jij belangrijk vindt.  

Bij onze praktijk helpen wij jou graag verder om aan jouw doelen te werken!

Wanneer er sprake is van milde of matig ernstige psychische klachten, is behandeling bij onze praktijk meestal mogelijk. Denk onder meer aan: somberheid, angsten, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en levensvragen.  Je bent altijd welkom om contact met ons op te nemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en om meer helderheid te krijgen over wat je nodig hebt om jouw leven te veranderen en te verbeteren. Ernstige problematiek behandelen wij doorgaans niet. Dit is zo omdat wij bijvoorbeeld geen mogelijkheid hebben tot opname en geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst hebben. Wij kunnen dan dus niet de zorg bieden die eigenlijk nodig is.  

Twijfel je of behandeling bij onze praktijk passend is, neem dan contact met ons op voor overleg. Ook zou je contact kunnen opnemen met je huisarts om samen te kijken naar passende hulp.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland en wij bieden verzekerde zorg die vergoed kan worden vanuit de basisverzekering. Bij vergoeding uit de basisverzekering betaal je wel altijd eerst jouw eigen risico, wat standaard € 385,- per jaar is. Hier krijg je dan ook een rekening voor van jouw verzekeraar. 

Om in aanmerking te komen voor vergoede behandelgesprekken, hebben we een verwijsbrief nodig van je huisarts. Deze kan ook digitaal via Zorgdomein naar Raja Psychologie in Den Haag worden verstuurd.  

De tarieven bij vergoede behandelgesprekken zijn hier terug te vinden.
Verder zijn behandelgesprekken op basis van zelfbetaling ook mogelijk. Het tarief is dan €120 per sessie van 60 minuten.